judul 11 judul 22 judul 33

KAMUS BAHASA MINANGKABAU

Kosakata Minangkabau dan Padanannya Dalam Bahasa Indonesia

KAMUS BAHASA MINANGKABAU


Bahasa Minang adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Provinsi Sumatera Barat, dan tentu juga oleh orang-orang perantau Minang yang tersebar diberbagai pelosok Indonesia dan bagian dunia lainnya. Diluar Sumatera Barat, bahasa Minang digunakan oleh penduduk provinsi tetangga, seperti provinsi Riau dan Jambi.

Wilayah Provinsi Riau yang berdekatan dengan Sumatera Barat dan menggunakan bahasa Minang (turunan Bahasa Minang) adalah kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Bahasa Minang di provinsi tetangga ini sudah sedikit berubah / berevolusi seiring berjalannya waktu.

Diluar Indonesia, bahasa Minang digunakan oleh penduduk Negeri Sembilan, Malaysia.

Tata Bahasa Minang

Bahasa Minang mempunyai pola dan aturan tata bahasa yang relative sama dengan Bahasa Indonesia. Dengan demikian, apabila anda mengetahui kata-kata bahasa Minang, anda bisa membentuk kalimat dengan mengikuti pola yang ada di bahasa Indonesia.

Namun ada beberapa hal yang bermanfaat untuk diketahui dalam mengenal bahasa Minang.


Perlu diperhatikan mengenai penulisan dan bunyi huruf kembar 'ia' atau 'ie' dalam kata 'cadiak' atau 'cadiek', 'baiak' atau 'baiek', 'aia' atau 'aie', 'masiak' atau 'masiek', dan lain-lain.

 

Demikian sedikit informasi untuk membantu pemahaman anda mengenai bahasa Minang.

 


Aa (a panjang) : apa

Aa juo lai (ko ha)? : ada apa lagi?

Aa tu : apa itu?

Aba : sialan (kata makian, carut)

Anak aba : anak sialan

Abah : (Pas.) roboh, runtuh

Abak : bapak, ayah

Abeh: merasa jijik melihat sesuatu, beres, bisa menjaga

Ma-abehan : merawat, ma-abehan urang gaek : merawat orang tua

Urangnyo abeh tu mah : Dia tak tahan melihat sesuatu yang kelihatan menjijikkan

Lai abeh dek inyo tu mah : itu bisa beres olehnya

Abih : habis

Abih tandeh : habis tanpa sisa tanpa bekas

Abih tabaka : habis terbakar

Maabihhan : menghabiskan

Abok : sedikit demam, kurang sehat

          Suko diabok : suka dipanas-panasi

Maabok : memanas-manasi

Badannyo agak abok saketek : badannya kurang sehat

Abuak : rambut

Abuih : rebus

Bantuak kacang diabuik ciek : Seperti kacang direbus sebiji (sikap terlalu gembira-melonjak-lonjak kesenangan hati)

Abang : azan

Lah abang urang di surau? : Sudah azankah muazin di mesjid?

Acek : pacet, sejenis lintah di tempat kering

Acok : sering, acap

Acuah : tidak peduli, melengahkan, tidak mengiraukan

Adaik : adat

Adek : adat

Aden : saya, aku

Bak kato deen lah : menurut yang kukatakan saja.

Ang bakato ang, den bakato den : kamu menurutmu, aku menurutku pula

Adia : adil

Adiak : adik

Baradiak kakak : beradik kakak

Ado : ada

Adoh : ada

Lai adoh ? : apakah ada?

Bara adonyo : seadanya

Adok : hadap

          Taradok : terhadap

          Baadok-adok an : berhadap-hadapan

Maadok : menghadap, bersemangat, mau

Indak maadok nyo do : dia tidak bernyali

Agah : pengaruh, godaan

Maagah : menggoda orang, bayi atau anak kecil supaya tersenyum atau tertawa

Jaan ang agah juo paja tu : janganlah digoda terus dia

Agak : meperkirakan, mengira-ngira

Taragak : ingin, rindu, lihat taragak

Maagak : mengira-ngira

Agak-agaklah saketek : kira-kiralah sedikit

Ageh : agas, sejenis nyamuk yang keluar di sore hari

Agiah : beri

Maagiah : memberi

Maagiah-an : memberikan

          Paragiah : pemberian, hadiah

Agiah tahu : beritahu

Jaan lupo ang agiah tahu den yo : jangan lupa beritahu saya ya..

Aguik : ngiler

maaguik-aguik an : berlagak ketika sedang makan sesuatu di depan orang, membuat ngiler orang lain

Aie : air

          Ka aie : ke sungai, buang air kecil/besar, ke jamban

Baraie : berair, basah

Ma-airi : mengairi

Aie kajamban : air seni, air kencing

Aja : ajal

Lah sampai ajanyo : sudah sampai ajalnya (wafat)

Aja ajar

Kurang aja : kurang ajar

Tunjuak ajari : memberi petunjuk dan pelajaran

Baraja : belajar

Ma-aja : mengajar

Muaja : mengajar

Palajari : pelajari

Taraja : terbiasa, ketagihan, candu

Ajan, : Ma(h)ajan mengejan (berak)

Ajan : mau, suka lihat rajan, ghajan

Ajang : maajang memindahkan bibit ke tempat penanaman

Maajang-ajang : membagi-bagikan

Ajo : saja

Ajo (Par.) : kakak laki-laki, abang, raja (dahulu)

Aji : sebutan untuk haji (pak aji)

Aka : akal

Ma-akai mengakali

Baraka : berakal, cerdik

Alun baraka : belum mengerti, belum berakal

Banyak aka : banyak akal, cerdik

Iduik baraka mati bariman : hidup mesti dengan akal, menghadapi mati perlu iman

Aka-akalan : akal-akalan

Aka : akar

Aka baha : akar pohon bahar

Aka limbanang : sejenis akar

Rambutan aka : sejenis tanaman yang buah dilindungi selaput yang menyerupai rambutan dan tumbuhnya menjalar

Akaik : akad, perjanjian, hari minggu, hari ahad

Akek ahad, lihat akaik

Ari akek : hari ahad

Ari alang : hari biasa (selain hari minggu))

Akok : rakus dalam hal bertindak

Akak (slk) : sebuatan untuk kakak

Alah : sudah, telah

Alah alun? : Sudah atau belum?

Alah makan?  : Sudahkah makan?

Alah : kalah

Baralah : mengalah

Alaik : alat, perkakas

Aleh : alas

Aleh badak : alas bedak

Ma-aleh : memberi alas atau dasar

Ma-aleh kasua : memasang sprei kasur

Ka aleh : pada, atas

Alek : perhelatan, pesta

Baralek : mengadakan pesta, berpesta, berhelat

Alek gadang : pesta besar, perhelatan besar

Alek kawin : pesta pernikahan

Alek buruak : keramaian karena ada kematian

Aliah : alih, peralihan, transfer

Baraliah : bergeser, bertukar, berganti

Sakali aie gadang sakali tapian balaiah : sekali sungai meluap sekali pula tepian mandi berpindah

Alia : licin, mudah menyebabkan tergelicir

          Tasialia : tergelincir

Aliang : muncul

Ma-aling : muncul, tampak

          Ndak maaliang-aliang : tak muncul-muncul

Aalotu : apa pula itu?

Alu : alu penumbuk padi di lesung

Alua : alur, jalur, aturan

Alua jo patuik : aturan dan kelayakan

Alua : tipuan

Ma-alua : menipu

Kanai alua : kena tipu muslihat, tertipu

Tukang alua : tukang tipu

Alun : belum

          alun baralun : zaman dahulu kala

aluih : halus

mampa-aluih : memperhalus

ka-alusan : kehalusan

aluih bahaso : bahasa yang lembut

aluih parasaan : lembut perasaan

aluih paretongan : perhitungan yang teliti

boco aluih : kurang senonoh

ama lunak, keadaan buah sesudah dipukuli dengan benda keras, melunak

ama kanai tangan : keadaan dimana seseorang sesudah dipukuli dan babak belur

ma-ama ambacang : memukulkan buah embacang berulang kali ke batu untuk menghisap/meminum air buahnya

amaik : amat, sangat

si amaik : si ahmad

Amak : ibu

Amak paja : ibu anak-anak / istri

Ambacang : sejenis pohon mangga, bacang, manga machang

Ambau : terjun (ke sungai)

          Bahambauan : langsung datang/ terjun atau datang tanpa harus diundang

          Tarambau : terjun (ke jurang)

Ambalau : tiang pasak

Ambalau pamaga koto : ambalau pemagar kampung / kota

Ambo : hamba, saya, aku (lebih ramah)

          hambo : hamba (Tuhan)

ambua : kabur

maambua : berhamburan

tabang ambua : pergi begitu saja, lari terbirit-birit

ambuang : lempar keatas, menyanjung

maambuang : melempar keatas, melayang

taambuang : melayang, terlempar keatas, merasa melayang atau terbang karena pujian

ampai : menjemur

          ampaian lihat sampayan

ampang : empang, bendungan air

maampang : mengembang, membendung

ampeh : hempas

taampeh ka dindiang : terhempas ke dinding

maampeh : menggelepar

maampehan : membanting, menghempaskan

ampia hampir

ampiang : dekat

ampok : timpo

maampok : menimpa dengan batu

baampok : berjudi

ampu : jempol, ibu jari

Amuah : mau, suka

          panamuah : ringan tangan, rajin

anai-anai : laron

Anau : aren, enau

Ancik : antri, mau menunggu

Dak dapek mintak ancik : tak mau menunggu/menanti

ancuak : senggama, setubuh

andah : (nama / julukan orang) rendah, pendek

andaleh : andalas 

andia : agak bodoh

andia : andil, saham

turuik andia : turut andil

andok : endap, menyembunyikan

maandok : mengendap

maandok-andok mengendap-endap, : bersembuyi diam-diam

Anduang : nenek

Anyang : semacam rujak

Maanyang : membuat anyang

Anyia : amis, anyir

Aniang : hening, sunyi, senyap

ang : kamu (awalnya untuk laki-laki saja) lihat juga wak ang

Ang : kamu, engkau

Angek : hangat, panas

Maangek-an : memanaskan, menghangatkan

Angek angek cirik ayam : hangat-hangat tahi ayam (semangat di awal-awal saja)

Anggan : ogah, tidak mau, malas

Anggang sejenis burung bangau

Anggang jo kekek bari makan : enggang dan burung keke diberimakan

Anggau : Maanggau ragu, gentar, takut

Anggua : jala kecil yang mempunyai bungkal di sekelilingnya

Maangua : menangkap ikan menggunakan ‘anggua’

Angguak : angguk 

Maangguak : mengangguk, mengiyakan

Angik : bau kambing nggak mandi

Angku : kakek, engkau, kamu, anda

Lai tahu angku ? : apakah kau tahu?

Angku ang dimaa? : Kakekmu dimana?

Angkuini : buah kuini sebangsa mangga

angok          : nafas, nyawa

sasak angok : sesak nafas

maangok : bernafas

barangok : bernafas, bernyawa

Anguih : hangus

Anguih tabaka : hangus terbakar

aniang : diam, sunyi

aniang- aniang se ang mah? : kok kamu diam-diam saja?

Paaniang : pendiam

aniayo : aniaya, kejam, zalim

          taniayo : teraniaya, terzalimi, tersiksa

maaniayo : menganiaya, menzalimi

rajo aniayo : raja zalim / lalim

anih (par.) : abang, kakak laki-laki

Anjiang : anjing

Anjik : rentang

Maanjik banang : menarik / merentang benang

Anjuang : tingkat, bagian rumah atau istana lantai dua keatas

          Anjuang paranginan : bagian istana tempat persemayaman putri raja

Maanjuang : meninggikan, memuliakan

Dianjuang : ditinggikan, dimuliakan

Anjuangan : hampir sama dengan anjuang

Anjak : pindah, alih

Maanjak : memindahkan

Baranjak : berpindah, bergeser

Anjalai : sejenis tanaman

Anjalai pamaga koto : pohon anjalai pemagar kampung

Anok : diam, hening, bungkam

          Paanok : pendiam

Ma-anok-an : mendiamkan, mengendapkan

Baanok-an : didiamkan, mendiamkan

Ansua : angsur, cicil

Maansua : mengangsur

Tulak ansua : tolak angsur, toleransi

Anta : antar

Anta : japuik antar jemput

Maantaan, : maantakan mengantarkan

Antaanlah : antarkanlah

Antah : entah

          antah barantah : anonim

antak : tusuk dengan kuat

          balantak : tabrakan, berbenturan

maantak : menusuk

taantak “ tertusuk

anyang : buah-buahan muda yang dicennang lalu diberi sedikit bumbu (mis. cabe, garam)

apa, maapa : menempa besi

          apa basi : penempaan besi

apik, maapik : menjepit dari dua sisi

apiak : apak, sudah tidak layak dimakan, bau pakaian yang sudah lama disimpan

Apuang : apung

Marapuang, : tarapuang terapung, mengapung

Arok : harap

          Arok-arok cameh : harap-harap cemas

Baarok : berharap

Diarok : diharap, diharapkan

Maarok-arok-an : mempermainkan dengan memberi  harapan

Maharokkan : mengharapkan

Arek : erat

          Arek-arek lungga : antara erat dengan longgar

Mampaarek : mempererat

Ariak : hardik, gertak, berkata dengan suara keras lihat hariak

Maariak : menggertak

Aa ru? : apa itu?

Arang arang, : mengerang ketika sakit

Arak, : maarak mengusir, mengiringi

Ma-arak marapulai jo anak daro : membawa pengantin berjalan dengan tujuan memberitahu orang banyak

Arak-arak : rak buku, rak piring

Arau : suatu produk buatan sendiri (mis. Minyak), nama sungai di Padang

Areh, : maareh menggertak, bersuara keras

Arih : arif, cepat mengerti

Aru : bertualang, berkelana, mengarungi

Aruang : mengarungi suatu tempat atau hutan yang belum pernah dijelajahi

Maaruang-aruang : mengarungi, mengembara

Tali aruang : tali yang dipasangkan di kepala sapi atau kerbau

Asa : asal, asalkan

Asa : ‘ashar   

wakatu asa : waktu ‘ashar

Sumbayang asa : sholat ‘ashar

Asak : maasak menggeser, memindahkan

Aso : esa, satu

Kurang aso duo puluah : kurang satu dari 20 (artinya 19)

Asok : asap

Barasok : berasap

          Jatuah asok : naik pangkat

Asek : azab, siksa

maasek : menyiksa, mengazab

Asih : boleh

Lai asih lo mode itu? : apakah seperti itu dibenarkan/dibolehkan?

Dak asih tu doh : tidak sah itu, tidak boleh itu

Asik : asyik, keasyikan

Atah : beras yang masih berkulit (padi) dalam kumpulan beras

Ateh : atas

Atuak : kakek, orang yang lanjut usia

Atuak : panggilan cepat untuk datuk

Atua : maatua menusuk hidung kerbau untuk memberi tali, menyusun ikan pada seutas tali

Ato : ikut, lihat sato

Atok : atap

Maatok : memasang atap

Awak : kita, kami, saya

Awang-awang : langit, awan, angkasa

Ayek : nenek

Ayo : (pas.) saja

Awai : pegang, sentuh

Maawai : memegang, menyentuh

tutup kata berawalan "a"

............................................
tutup kata berawalan "B"

............................................
tutup kata berawalan "C"

............................................
tutup kata berawalan "D"

............................................
tutup kata berawalan "E"

............................................
tutup kata berawalan "F"

............................................
tutup kata berawalan "G"

............................................
tutup kata berawalan "H"

............................................
tutup kata berawalan "I"

" Kualitas Seseorang Ditentukan Seberapa Banyak Ilmu dan Wawasannya - Maka Membacalah "

- Perpustakaan Bukittinggi -